Các sản phẩm
 • Goods

  AFP Elisa

  Bộ xét nghiệm AFP ELISA là một xét nghiệm miễn dịch enzyme đo lường định lượng Alpha fetoprotein (AFP) trong huyết thanh.
 • Goods

  PSA FREE ELISA

  Xét nghiệm PSA tự do bằng ELISA được sử dụng để định lượng kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt tự do (t-PSA) trong các mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người.
 • Goods

  TM-CA 15-3 ELISA

  TM-CA 15-3 ELISA là một xét nghiệm miễn dịch enzyme dùng để định lượng CA15-3 trong huyết thanh và huyết tương (EDTA, heparin hoặc citrate). Chỉ dùng trong chẩn đoán “in vitro”.
 • Goods

  IGF 1-600 ELISA

  DRG IGF-I 600 ELISA là xét nghiệm miễn dịch enzyme cho chẩn đoán định lượng in vitro Insulin- like Growth Factor 1 (IGF-1) trong huyết thanh.
 • Goods

  Leptin Sandwich ELISA

  Bộ xét nghiệm leptin (Sandwich) ELISA là một xét nghiệm miễn dịch enzyme để định lượng leptin trong huyết thanh và huyết tương người. Chỉ dùng trong chẩn đoán in vitro.
 • Goods

  IDK Extract ®

  Dung dịch đệm tách chiết đậm đặc IDK Extract® này dùng để chuẩn bị mẫu phân được sử dụng trong Immuniagnostik ELISA sau đây: •Calprotectin (K 6927, K 6967) •Pancreatic elastase (K 6915) •Lactoferrin (K 6870) •Hemoglobin (K 7836D) •Hemo-haptoglobin complex (K 7837D) •Anti-transglutaminase antibodies (K 9393) •Anti-gliadin antibodies (K 9311) •sIgA (K 8870, K 8880) •α1-antitrypsin (K 6750, K 6760) •Albumin (K 6330) •EDN (K 6811, K 6821) •Lysozyme (K 6900, K 6901) •b-Defensin 2 (K 6500)
 • Goods

  TM-CA 125 ELISA

  Bộ xét nghiệm TM-CA 125 ELISA của DRG dùng để định lượng CA 125 trong huyết thanh và huyết tương (EDTA, heparin hoặc citrate).
 • Goods

  TM-CA 19-9 ELISA

  TM-CA 19-9 ELISA là một xét nghiệm miễn dịch enzyme dùng để đo định lượng CA 19-9 trong huyết thanh và huyết tương (EDTA, heparin hoặc citrate).