Đầu côn

BlackKnights 300 μl và 1100 μl là đầu côn hút hóa chất và mẫu dành cho các máy xét nghiệm ELISA tự động hoàn toàn. Black Knights có thể hút được các thể tích nhỏ nhất và không gây nhiễm chéo. Lớp trong đầu côn có phủ tỉnh điện giúp nhận biết mức chất lỏng. Vì thế, đầu côn chỉ nhúng vào chất lỏng đủ sâu để hút lượng chất lỏng cần thiết.

 Mô tả

 

 

 BlackKnights 300 μl và 1100 μl là đầu côn hút hóa chất và mẫu dành cho các máy xét nghiệm ELISA tự động hoàn toàn. Black Knights có thể hút được các thể tích nhỏ nhất và không gây nhiễm chéo. Lớp trong đầu côn có phủ tĩnh điện giúp nhận biết mức chất lỏng. Vì thế, đầu côn chỉ nhúng vào chất lỏng đủ sâu để hút lượng chất lỏng cần thiết.

fhfhgfhgfhgfgf  
 ahahah  

Quy cách

 10 khay chứa 96 đầu côn.

Các loại máy tương thích:

-          Abbott Diagnostic: en4lisa, m2000

-          Euroimmun: Euroimmun Analyzer

-          bioMérieux: DaVinci

-          Grifols: Triturus

-          Bio-Rad: Evolis

-          Human: Elisys Quattro

-          Biotest: QuickStep

-          Qiagen: Biorobot 3000, 8000, 9600, 9604, Biorobot universal

-          Dade Behring (Siemens): BEP 2000 Advance

-          Stratec: Gemini

-          DiaSorin: ETI-Max 3000

-          VirionSerion: Immunomat TWINsystem

-          Diffchamb: T4U

 

 Hướng dẫn sử dụng

Để đầu côn trong khay đựng và đặt vào vị trí đặt đầu côn tương ứng trên máy xét nghiệm.

Cài đặt vị trí đầu côn trên máy.

Để biết hướng dẫn chi tiết, tham khảo hướng dẫn sử dụng của từng loại máy cụ thể.

 

Thận trọng

Chỉ cài đặt mỗi đầu côn hút một loại hóa chất hoặc mẫu.

Đầu côn sau khi sử dụng phải được xử lý theo quy định của bộ y tế.

Không sử dụng cho các loại máy khác như đã liệt kê ở phần trên.