Leptin Sandwich ELISA

Bộ xét nghiệm leptin (Sandwich) ELISA là một xét nghiệm miễn dịch enzyme để định lượng leptin trong huyết thanh và huyết tương người. Chỉ dùng trong chẩn đoán in vitro.

 

Thông tin sản phẩm:

- Tên sản phẩm: Leptin Sandwich ELISA

- Mã sản phẩm: EIA-2395

- Thành phần sản phẩm gồm;

● Khay vi giếng, 12x8 thanh (bẻ gãy), 96 giếng

● Chất chuẩn: 6 lọ, 0.5 mL

● Chất chứng: 2 lọ, 0.5 mL

● Dung dịch đệm: 1 lọ, 11 mL

● Kháng huyết thanhL: 1 lọ, 11 mL

● Enzyme liên hợp: 1 lọ, 11 mL

● Dung dịch cơ chất: 1 lọ, 11 mL

● Dung dịch dừng phản ứng: 1 lọ, 14 mL

● Dung dịch rửa: 1 lọ, 30 mL

- Loại mẫu: huyết thanh/huyết tương

- Độ nhạy phân tích: 1.0 ng/mL

- Bảo quản: 2°C - 8°C

- Hạn sử dụng: 12 tháng từ ngày sản xuất.

- Quy cách: 96 Tests/Hộp

- Nhà sản xuất: DRG Instruments GmbH

- Xuất xứ: Đức

 

Xin vui lòng để lại thông tin liên lạc hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn chi tiết về sản phẩm.