Các sản phẩm
 • Goods

  Trichinella IgG

  Bộ xét nghiệm dùng để định tính kháng thể IgG kháng kháng nguyên Trichinella trong huyết thanh người bằng kỹ thuật ELISA
 • Goods

  Cysticercosis IgG (T.Solium)

  Bộ xét nghiệm dùng để định tính kháng thể IgG kháng kháng nguyên Cysticercosis IgG (T.Solium) trong huyết thanh người bằng kỹ thuật ELISA
 • Goods

  Schistosoma IgG

  Bộ xét nghiệm dùng để định tính kháng thể IgG kháng kháng nguyên Schistosoma trong huyết thanh người bằng kỹ thuật ELISA
 • Goods

  Toxocara IgG

  Bộ xét nghiệm dùng để định tính kháng thể IgG kháng kháng nguyên Toxocara trong huyết thanh người bằng kỹ thuật ELISA
 • Goods

  Echinococcus IgG

  Bộ xét nghiệm dùng để định tính kháng thể IgG kháng kháng nguyên Echinococcus trong huyết thanh người bằng kỹ thuật ELISA
 • Goods

  Toxo IgG

  Xét nghiệm miễn dịch Enzyme (ELISA) cho định lượng/định tính các kháng thể IgG Toxoplasma gondii trong huyết tương và huyết thanh.
 • Goods

  Toxo IgM

  Xét nghiệm miễn dịch enzyme (ELISA) để xác định kháng thể IgM kháng Toxoplasma gondii hoặc T.gondii trong huyết tương và huyết thanh người với hệ thống "capture". Bộ xét nghiệm là để dùng cho việc theo dõi các bệnh nhân bị nhiễm T.gondii và giám sát các nguy cơ dị tật ở trẻ sơ sinh do nhiễm T.gondii trong khi mang thai.
 • Goods

  Toxoplasma gondii IgG

  DRG Toxoplasma IgG ELISA được chỉ định sử dụng để phát hiện kháng thể IgG kháng Toxoplasma gondii trong huyết thanh người.
 • Goods

  Strongyloides IgG

  Xét nghiệm ELISA Strongyloides là một xét nghiệm miễn dịch định tính bằng enzym để phát hiện các kháng thể kháng Strongyloides, trong các mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người.
 • Goods

  Toxoplasma gondii IgM

  DRG Toxoplasma IgM ELISA được chỉ định sử dụng để phát hiện kháng thể IgM kháng Toxoplasma gondii trong huyết thanh người.