Các sản phẩm
 • Goods

  Trichinella IgG

  Bộ xét nghiệm dùng để định tính kháng thể IgG kháng kháng nguyên Trichinella trong huyết thanh người bằng kỹ thuật ELISA
 • Goods

  Cysticercosis IgG (T.Solium)

  Bộ xét nghiệm dùng để định tính kháng thể IgG kháng kháng nguyên Cysticercosis IgG (T.Solium) trong huyết thanh người bằng kỹ thuật ELISA
 • Goods

  Schistosoma IgG

  Bộ xét nghiệm dùng để định tính kháng thể IgG kháng kháng nguyên Schistosoma trong huyết thanh người bằng kỹ thuật ELISA
 • Goods

  Toxocara IgG

  Bộ xét nghiệm dùng để định tính kháng thể IgG kháng kháng nguyên Toxocara trong huyết thanh người bằng kỹ thuật ELISA
 • Goods

  Echinococcus IgG

  Bộ xét nghiệm dùng để định tính kháng thể IgG kháng kháng nguyên Echinococcus trong huyết thanh người bằng kỹ thuật ELISA