Máy đọc Elisa - DAR800

Máy đọc ELISA DAR800 sử dụng phương pháp hấp phụ và phương pháp đọc động học điểm cuối (End point kinetic, và quét diện tích).

 Nội dung:

ü  Đọc tất cả các loại khay 6 phiến, 12, 24, 48, 96 và 384 giếng loại Bio cell.

ü  Dải bước sóng từ 400 đến 750 nm

ü  Tốc độ đọc: < 30 giây (bước sóng đơn)

ü  Tuổi thọ làm việc: 1000 giờ

ü  Lập trình và lưu trữ 55 chương trình, lưu 25 đường cong chuẩn để có thể sử dụng lại.

ü  Kết nối máy tính để tính toán kết quả, vẽ biểu đồ, lưu trữ và kiểm soát.

ü  Hệ thống mở, cho tất cả các loại hóa chất khác nhau.

ü  Máy có thể kết nối với một máy tính điều khiển bằng phần mềm GEN5C1 (phiên bản phần mềm mới nhất hiện nay).

Thông số kỹ thuật

Phương pháp dò tìm

Độ hấp thụ

Phương pháp động học

Điểm cuối, động học

Các dạng đĩa

Các đĩa vi giếng loại 6-, 12-, 24-, 48-, 96-

Giếng loại 384-, và các giếng Terasaki loại 60-/72-/96- (NB tùy chọn)

Phần mềm

Phần mềm phân tích dữ liệu Gen5

Phần mềm tích hợp

Bộ nhớ lưu trữ được đến 75 phương pháp đo có thể lập trình và truy xuất để sử dụng.
Lưu được đến 10 kết quả của đĩa vi giếng.

Đầu vào

Một bàn phím màng với các phím chữ và số

Hiển thị

Màn hình LCD 2-dòng x 24-ký tự

Độ hấp thụ

Nguồn sáng

Bóng đèn Tungsten

Lựa chọn bước sóng

Thông qua các kính lọc

Dải bước sóng

400 đến 750 nm

model DAR800UV cung cấp dải bước sóng 340-750 nm

Thông dải

10 nm

Khoảng động lực

0 đến 3.0 OD

Khả năng gắn kính

5 vị trí (4 kính lọc chuẩn: 405 nm, 450 nm, 490 nm, 630 nm và một kính lọc trống).

Số kính lọc gắn sẵn

4 kính lọc (vị trí 5 với UV tùy chọn)

Độ chính xác OD

Đọc trong 30 giây (bước sóng đơn)

± 2.0% ± 0.020 OD từ 0.000 đến 2.000 OD ở 405 nm

Độ tuyến tính OD

± 2.0% từ 0.000 đến 2.000 OD ở 405 nm

Độ lặp lại OD

± 1.0% ± 0.010 OD từ 0.000 đến 2.000 OD ở 405 nm

Tốc độ đọc

Đọc trong 30 giây (bước sóng đơn)

Điện thế sử dụng

Điện thế sử dụng

Điện thế 100 đến 240 V~ ± 10.0% ở 50 đến 60 Hz +24 VDC, 2.1 A

Kết nối

Một cổng COM RS232
Một cổng USB
Một cổng song song

Kích thước

42 cm x 38 cm x 18 cm (16.5" dài x 15" rộng x 7"cao)

Trọng lượng

8 kg (18.5 lb.)

Môi trường

Nhiệt độ làm việc 18ºC đến 40ºC

Độ ẩm

10% đến 85% không ngưng động.