Các sản phẩm
 • Goods

  SERION ELISA classic Aspergillus fumigatus IgG

  Xét nghiệm SERION ELISA classic Aspergillus fumigatus IgA, IgG và IgM là xét nghiệm miễn dịch định lượng và định tính dùng để phát hiện các kháng thể kháng Aspergillus fumigatus trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Phát hiện riêng biệt các lớp globulin miễn dịch cung cấp một góc nhìn chi tiết hơn cho việc theo dõi nấm các bệnh nhân có nguy cơ phản ứng miễn dịch.
 • Goods

  SERION ELISA classic Aspergillus fumigatus IgM

  Xét nghiệm SERION ELISA classic Aspergillus fumigatus IgA, IgG và IgM là xét nghiệm miễn dịch định lượng và định tính dùng để phát hiện các kháng thể kháng Aspergillus fumigatus trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Phát hiện riêng biệt các lớp globulin miễn dịch cung cấp một góc nhìn chi tiết hơn cho việc theo dõi nấm các bệnh nhân có nguy cơ phản ứng miễn dịch.
 • Goods

  SERION ELISA Antigen Candida

  SERION ELISA kháng nguyên Candida là một xét nghiệm miễn dịch định lượng và định tính để phát hiện kháng nguyên Candida trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Xét nghiệm được khuyến nghị để phát hiện bệnh nấm candida toàn thân.
 • Goods

  SERION ELISA classic Candida albicans IgA

  Xét nghiệm SERION ELISA classic Candida albicans IgA là xét nghiệm miễn dịch định lượng và định tính để phát hiện các kháng thể kháng Candida albicans trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Chúng được khuyến khích để theo dõi bệnh nhiễm nấm hệ thống và để chẩn đoán trong giai đoạn đầu bệnh nhiễm.
 • Goods

  SERION ELISA classic Candida albicans IgG

  Xét nghiệm SERION ELISA classic Candida albicans IgG là xét nghiệm miễn dịch định lượng và định tính để phát hiện các kháng thể kháng Candida albicans trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Xét nghiệm được khuyến khích để theo dõi bệnh nhiễm nấm hệ thống và chẩn đoán trong giai đoạn đầu bệnh nhiễm
 • Goods

  SERION ELISA classic Candida albicans IgM

  Xét nghiệm SERION ELISA classic Candida albicans IgM là xét nghiệm miễn dịch định lượng và định tính để phát hiện kháng thể kháng Candida albicans trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Chúng được khuyến khích để theo dõi bệnh nhiễm nấm hệ thống và để chẩn đoán trong giai đoạn đầu bệnh nhiễm.
 • Goods

  Candida albicans IgG ELISA

  Xét nghiệm dùng để đo kháng thể IgG đối với Candida albicans trong huyết thanh.
 • Goods

  Dynamiker Fungus (1-3)-β-D-Glucan Assay

  Fungus (1-3)-β-D-Glucan Assay dựa trên đo quang phổ để phát hiện định lượng của (1-3)-β-D-Glucan trong huyết thanh người. Xét nghiệm dùng để chẩn đoán các bệnh do nấm gây ra.