Các sản phẩm
 • Goods

  ACHRAB® Assay ELISA

  Xét nghiệm miễn dịch Enzyme để định lượng phát hiện tự kháng thể thụ thể Acetylcholine trong huyết thanh.
 • Goods

  Normetanephrine Plasma ELISA fast track

  Xét nghiệm miễn dịch enzyme dùng để định lượng Nonmetanephrine tự do trong huyết tương.
 • Goods

  Metanephrine Urine ELISA Fast Track

  Xét nghiệm miễn dịch enzyme dùng để định lượng Metanephrine trong nước tiểu.
 • Goods

  3-CAT ELISA Fast Track

  Xét nghiệm miễn dịch enzyme dùng để xác định định lượng Adrenaline (Epinephrine), Noradrenaline (Norepinephrine), và Dopamine trong huyết tương và nước tiểu.
 • Goods

  Metanephrine Plasma ELISA Fast Track

  Xét nghiệm miễn dịch enzyme để xác định định lượng metanephrine tự do và normetanephrine tự do trong huyết tương.