Các sản phẩm
 • Goods

  AESKULISA ANA-8S

  AESKULISA ANA-8S là một xét nghiệm miễn dịch enzyme pha rắn để phát hiện định tính kết hợp kháng thể IgG kháng lại tám kháng nguyên tế bào và hạt nhân trong huyết thanh người. Mỗi giếng được phủ U1-snRNP 70 kDa, SS-B, SS-A 52 kDa, Scl 70, Centromere Protein B (CenpB), Jo-1 tái tổ hợp và snRNP/Sm, Sm và SS-A 60 Kda người, tự nhiên, tinh khiết. Xét nghiệm giúp chẩn đoán phân biệt các bệnh thấp khớp hệ thống.
 • Goods

  AESKULISA Sm

  AESKULISA Sm là một xét nghiệm miễn dịch enzyme pha rắn với kháng nguyên Smith (Sm) tinh khiết cao từ tế bào nhân thực Hela của con người bằng phương pháp định lượng và định tính để phát hiện các kháng thể kháng Sm trong huyết thanh người. Các kháng thể kháng Sm nhận ra các epitope đặc hiệu phù hợp chỉ có thể gắn trên Sm người, tự nhiên. Xét nghiệm giúp chẩn đoán phân biệt bệnh Lupus ban đỏ hệ thống (SLE).
 • Goods

  AESKULISA SS-A

  AESKULISA SS-A là xét nghiệm miễn dịch enzyme pha rắn dùng để phát hiện định lượng và định tính của kháng thể kháng Ro/ SS-A trong huyết thanh người. Xét nghiệm sử dụng kháng nguyên Ro/SS-A người gồm protein Ro/SS-A 60kDa tự nhiên tinh khiết cao và 52 kDa người tái tổ hợp. Kháng thể kháng SS-A là đặc hiệu loài (chỉ kháng lại protein người) và ưu tiên phản ứng với phân tử 60kDa tự nhiên trong khi hầu hết các kháng thể kháng protein 52kDa ưa các phân tử biến tính. Xét nghiệm giúp chẩn đoán hội chứng Sjögren`s syndrome (SS) và bệnh lupus ban đỏ hệ thống (SLE).
 • Goods

  AESKULISA SS-B

  AESKULISA SS-B là xét nghiệm miễn dịch enzyme pha rắn dùng kháng nguyên La/SS-B tái tổ hợp người để phát hiện định lượng và định tính kháng thể kháng kháng nguyên La/ SS-B trong huyết thanh người. Xét nghiệm này là công cụ trong việc chẩn đoán hội chứng Sjögren (SS) và bệnh lupus ban đỏ hệ thống (SLE).
 • Goods

  AESKULISA Scl-70

  AESKULISA SCL - 70 là một xét nghiệm miễn dịch enzyme pha rắn với tiểu phần 70 KDa người tái tổ hợp của DNA topoisomerase I dùng phát hiện định lượng kháng thể IgG kháng ScL-70 (kháng nguyên 70 KDa xơ cứng bì) trong huyết thanh của người. Xét nghiệm giúp chẩn đoán phân biệt của bệnh xơ cứng hệ thống.
 • Goods

  AESKULISA Cardiolipin-GM

  AESKULISA Cardiolipin-GM là một xét nghiệm miễn dịch enzyme pha rắn sử dụng cardiolipin tinh khiết cao với ß2-glycoprotein I từ người bằng phương pháp định lượng và định tính để xác định kháng thể IgG hoặc IgM kháng cardiolipin trong huyết thanh người. Các kháng thể kháng cardiolipin chủ yếu nhận dạng các epitope đặc hiệu trên một phức hợp bao gồm cardiolipin và ß2- glycoprotein I chỉ biểu hiện khi ß2-glycoprotein I tương tác với cardiolipin. Xét nghiệm này hỗ trợ trong chẩn đoán và tiên lượng nguy cơ huyết khối ở bệnh nhân lupus ban đỏ hệ thống (Systemic lupus erythematosus - SLE).
 • Goods

  AESKULISA Phospholipid Screen-GM

  AESKULISA Phospholipid-Screen-GM là một xét nghiệm miễn dịch enzyme pha rắn dùng để phát hiện định tính và định lượng riêng biệt của các kháng thể IgG hoặc IgM kháng lại phospholipid trong huyết thanh người. Các giếng được phủ một lớp bovine cardiolipin + β2-glycoprotein I, phosphatdyl- serine, -inositol, -ethanolamin, -choline và sphingmyelin được tinh sạch. Xét nghiệm dùng để chẩn đoán và ước tính nguy cơ gây chứng huyết khối của bệnh nhân bệnh lupus ban đỏ hệ thống (Systemic Lupus Erythematosus - SLE) và hội chứng kháng phospholipid (Antiphospholipid syndrome - APS).
 • Goods

  AESKULISA LKM-1

  AESKULISA LKM-1 là một xét nghiệm miễn dịch enzyme pha rắn sử dụng cytochrome p450 IID6 tái tổ hợp người để phát hiện định lượng và định tính các kháng thể kháng microsome gan-thận (liver-kidney microsomes-LKM) trong huyết thanh người. Xét nghiệm giúp chẩn đoán bệnh viêm gan tự miễn (Autoimmune Hepatitis - AIH).
 • Goods

  ANA 8 parametersprofile

  Xét nghiệm miễn dịch Enzyme (Enzyme ImmunoAssay-ELISA) để phát hiện định tính tự kháng thể IgG kháng Ro/SSA60KDa, Ro/SSA52KDa, La/SSB, RNP-68, Sm, Scl-70, Jo-1, CENP-B trong huyết thanh và huyết tương của người.
 • Goods

  GAD

  GAD là xét nghiệm ELISA định tính để phát hiện tự kháng thể tuần hoàn kháng kháng nguyên glutamic acid decarboxylase (GAD-65) ở những người có nguy cơ cao bị đái tháo đường cũng như những bệnh nhân bị đái tháo đường, tiểu đường phụ thuộc insulin.