Các sản phẩm
 • Goods

  ENA 6 parametersprofile

  Bộ xét nghiệm ENA 6 Parametersprofile là xét nghiệm miễn dịch enzyme (ELISA) dùng để định tính các kháng thể IgG kháng Ro/SSA, La/SSB, RNP-68, Sm, Scl-70, Jo-1 trong huyết tương và huyết thanh người.
 • Goods

  IgG anti dsDNA

  Bộ xét nghiệm IgG anti ds DNA là xét nghiệm miễn dịch liên kết Enzyme (ELISA) được dùng cho xác định định lượng kháng thể tự miễn IgG kháng DNA mạch đôi (dsDNA) trong huyết thanh và huyết tương người.
 • Goods

  ANA Screening IgG

  Bộ xét nghiệm miễn dịch Enzyme (ELISA) ANA Screening IgG phát hiện định tính các tự kháng thể IgG kháng dsDNA, histone,SSA, SSB, Sm, Sm/RNP, Scl-70, Jo-1, tâm động (centromere) và các kháng nguyên khác tách chiết từ nhân HEp-2 trong huyết thanh và huyết tương người.
 • Goods

  AESKULISA ANCA-Pro

  AESKULISA ANCA-Pro là một xét nghiệm miễn dịch enzyme giai đoạn rắn sử dụng myeloperoxidase (MPO) và proteinase 3 (PR3) tự nhiên, tinh sạch từ tế bào đa nhân tạo máu ngoại vi của con người và Cathepsin G, Elastase, Lactoferrin, Lysozyme và BPI (protein tăng tính thấm vi khuẩn) để phát hiện bán định lượng và định tính riêng biệt các kháng thể kháng lại các kháng nguyên này trong huyết thanh của người. Các xét nghiệm là một công cụ trong việc chẩn đoán của viêm mạch tự miễn dịch.
 • Goods

  AESKULISA PR3 sensitive

  AESKULISA PR3 sensitive là xét nghiệm miễn dịch enzyme pha rắn sử dụng proteinase 3 (PR3) người, tự nhiên, tinh khiết từ bạch cầu hạt và bạch cầu trung tính người để phát hiện định tính và định lượng kháng thể kháng proteinase 3 trong huyết thanh người. Kháng thể kháng PR3 nhận ra các epitope hình thể đặc hiệu chỉ có thể tương thích trên PR3 tự nhiên. Xét nghiệm này dùng trong chẩn đoán phân biệt bệnh viêm mạch tự miễn.
 • Goods

  AESKULISA MPO

  AESKULISA MPO là một xét nghiệm miễn dịch enzyme pha rắn dùng myeloperoxidase (MPO) tinh sạch cao từ tế bào máu đa nhân ngoại vi để phát hiện định tính và định lượng của kháng thể kháng MPO trong huyết thanh người. Kháng thể anti-MPO nhận diện đặc hiệu hình thể epitope trên MPO tự nhiên.Xét nghiệm là một công cụ trong chẩn đoán bệnh viêm mạch tự miễn.
 • Goods

  AESKULISA AMA-M2-G

  AESKULISA AMA-M2-G là một xét nghiệm miễn dịch enzyme pha rắn sử dụng kháng nguyên M2 ty thể tự nhiên để phát hiện định lượng và định tính các kháng thể IgG kháng M2 trong huyết thanh người. Xét nghiệm này là công cụ để chẩn đoán bệnh xơ gan mật (PBC).
 • Goods

  ICA (Islet Cell Autoantibodies)

  Islet Cell Autoantibodies (ICA) ELISA của DRG là một xét nghiệm ELISA định tính phát hiện trong ống nghiệm cho kháng thể IgG chống lại kháng nguyên tế bào đảo tụy lưu hành.
 • Goods

  AESKULISA Nucleo-h

  AESKULISA Nucleo-h là một xét nghiệm miễn dịch enzyme pha rắn với các nucleosome người, tự nhiên được phân lập từ dòng tế bào nhân thực HeLa để phát hiện định lượng và định tính các kháng thể kháng lại các nucleosome và các thành phần dsDNA và histone của chúng trong huyết thanh của con người. Xét nghiệm này là một công cụ chẩn đoán phân biệt bệnh lupus ban đỏ hệ thống (SLE).
 • Goods

  AESKULISA snRNP-C

  AESKULISA snRNP-C là một xét nghiệm miễn dịch enzyme pha rắn để phát hiện định lượng và định tính các kháng thể đối với phức hợp snRNP trong huyết thanh người. Xét nghiệm sử dụng phức hợp U1-snRNP của người được tinh sạch cao từ dòng tế bào HeLa. Phức hợp U1-snRNP bao gồm các kháng nguyên Smith (Sm) và RNP, protein đặc hiệu 70kDa U1 cộng với protein A và C. Các xét nghiệm là một công cụ để chẩn đoán bệnh mô liên kết (MCTD) và lupus ban đỏ hệ thống (SLE).