Các sản phẩm
 • Goods

  Widal Antigen Test kit

  Xét nghiệm tìm kháng thể kháng thương hàn (Salmonella)
 • Goods

  STANDARDTM E TB-Feron ELISA

  STANDARD E TB-Feron ELISA là xét nghiệm chẩn đoán in vitro sử dụng kháng nguyên protein tái tổ hợp đặc hiệu TB (ESAT-6, CFP-10 và TB 7.7) để kích thích các tế bào trong máu toàn phần được heparin hóa. Việc phát hiện interferon-gamma (IFN-γ) bằng xét nghiệm hấp thụ miễn dịch liên kết enzyme (ELISA) được sử dụng để xác định đáp ứng in vitro với các kháng nguyên TB tái tổ hợp có liên quan đến nhiễm trùng lao Mycobacterium. Xét nghiệm này là xét nghiệm kiểu sandwich dành cho nhiễm M. tuberculosis (bao gồm cả bệnh) và được dự định sử dụng kết hợp với đánh giá rủi ro, chụp X quang và các đánh giá y tế và chẩn đoán khác.
 • Goods

  TB-Feron Tubes 100

  Các ống TB-Feron Elisa được dùng để thu mẫu máu cho việc sử dụng STANDARD E TB-Feron ELISA
 • Goods

  TB-Feron Tubes 200

  Các ống TB-Feron Elisa được dùng để thu mẫu máu cho việc sử dụng STANDARD E TB-Feron ELISA
 • Goods

  TB-Feron Tubes 300

  Các ống TB-Feron Elisa được dùng để thu mẫu máu cho việc sử dụng STANDARD E TB-Feron ELISA
 • Goods

  HP Ag

  Xét nghiệm miễn dịch enzyme (ELISA) dùng để định tính/định lượng một bước kháng nguyên Helicobacter pylori (HP Ag) trong phân người. Bộ xét nghiệm này có thể được sử dụng để theo dõi các bệnh nhân nhiễm HP và việc điều trị thuốc của họ. Chỉ sử dụng trong chẩn đoán “in vitro”.
 • Goods

  Helicobacter pylori IgG ELISA

  Bộ xét nghiệm miễn dịch enzyme Helicobacter pylori IgG của hãng DRG, cung cấp nguyên liệu cho định lượng và định tính các kháng thể lớp IgG kháng Helicobacter pylori trong huyết thanh và huyết tương của người. Xét nghiệm này chỉ dùng cho việc chẩn đoán “in vitro”.
 • Goods

  Shyphilis Ab Version Ultra

  Xét nghiệm miễn dịch enzyme (ELISA) dùng cho sự định tính của các kháng thể (IgG, IgM và IgA) kháng Treponema Pallidum. Bộ xét nghiệm này dùng để sàng lọc các đơn vị máu và theo dõi bệnh nhân bị lây nhiễm Tp. Chỉ dành cho chẩn đoán "in vitro".
 • Goods

  Helicobacter Pylori IgM

  Xét nghiệm miễn dịch enzym để phát hiện kháng thể IgM với Helicobacter pylori trong huyết thanh người. Bộ xét nghiệm Helicobacter pylori IgM được sử dụng để đánh giá tình trạng huyết thanh đối với nhiễm H. pylori ở những bệnh nhân có các triệu chứng đường tiêu hóa. CHỈ DÙNG TRONG CHẨN ĐOÁN IN VITRO
 • Goods

  HP IgM

  Bộ xét nghiệm dùng để xác định kháng thể Helicobacter pylori (HP IgM) trong huyết thanh, huyết tương người. Chỉ sử dụng trong chẩn đoán “in vitro”.