Các sản phẩm
 • Goods

  SERION ELISA classic Bordetella pertussis IgG

  Các xét nghiệm SERION ELISA classic Bordetella pertussis IgA, IgG và IgM là các xét nghiệm miễn dịch định lượng và định tính để phát hiện các kháng thể người kháng Bordetella pertussis và Bordetella parapertussis trong huyết thanh hoặc huyết tương người cho chẩn đoán bệnh ho gà. Các xét nghiệm phát hiện các lớp kháng thể miễn dịch khác nhau giúp hỗ trợ việc phân loại giai đoạn bệnh.
 • Goods

  SERION ELISA classic Bordetella pertussis IgM

  Các xét nghiệm SERION ELISA classic Bordetella pertussis IgA, IgG và IgM là các xét nghiệm miễn dịch định lượng và định tính để phát hiện các kháng thể người kháng Bordetella pertussis và Bordetella parapertussis trong huyết thanh hoặc huyết tương người cho chẩn đoán bệnh ho gà. Các xét nghiệm phát hiện các lớp kháng thể miễn dịch khác nhau giúp hỗ trợ việc phân loại giai đoạn bệnh.
 • Goods

  Parvovirus B19 IgM

  Xét nghiệm miễn dịch enzyme (ELISA) để xác định định tính kháng thể IgM với Parvovirus B19 trong huyết tương và huyết thanh.
 • Goods

  SERION ELISA classic Varicella Zoster Virus IgG

  Các xét nghiệm SERION ELISA classic Varicella-Zoster Virus IgA, IgG và IgM là các xét nghiệm miễn dịch định lượng và định tính để phát hiện các kháng thể kháng virus Varicella- Zoster trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Các xét nghiệm SERION ELISA classic Varicella- Zoster Virus IgA và IgG cho phép biểu hiện các kháng thể được tổng hợp trong não tủy khi chẩn đoán dịch não tủy (CSF).
 • Goods

  SERION ELISA classic Varicella Zoster Virus IgM

  Các xét nghiệm SERION ELISA classic Varicella-Zoster Virus IgA, IgG và IgM là các xét nghiệm miễn dịch định lượng và định tính để phát hiện các kháng thể kháng virus Varicella- Zoster trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Việc xác định kháng thể IgM được khuyến cáo để xác nhận nhiễm cấp. Việc minh chứng kháng thể IgG kháng glycoprotein VZV cho phép xác định tình trạng miễn dịch.
 • Goods

  JE (Japanese Encephalitis) IgM ELISA

  '-Bộ xét nghiệm JE (Japanese Encephalitis) IgM Capture ELISA dùng cho phát hiện nhiễm virus viêm não Nhật Bản (Japanese Encephalitis Virus - JEV) là một hệ thống xét nghiệm ELISA dùng cho phát hiện các kháng thể IgM trong huyết thanh người kháng với kháng nguyên tái tổ hợp được dẫn xuất từ JEV (JEV-derived recombinant antigen - JERA) (1-4). Bộ xét nghiệm này để hỗ trợ trong việc chẩn đoán người nhiễm virus viêm não Nhật Bản (JEV). Bộ xét nghiệm không có mục đích để sàng lọc máu hoặc các thành phần máu, và chỉ chuyên dùng cho chẩn đoán “in vitro”. Bộ xét nghiệm này chưa được tối ưu hóa cho các nghiên cứu tạo ra vắc-xin chuyển đổi huyết thanh.