SERION ELISA classic Bordetella pertussis IgG

Các xét nghiệm SERION ELISA classic Bordetella pertussis IgA, IgG và IgM là các xét nghiệm miễn dịch định lượng và định tính để phát hiện các kháng thể người kháng Bordetella pertussis và Bordetella parapertussis trong huyết thanh hoặc huyết tương người cho chẩn đoán bệnh ho gà. Các xét nghiệm phát hiện các lớp kháng thể miễn dịch khác nhau giúp hỗ trợ việc phân loại giai đoạn bệnh.

 

Thông tin sản phẩm:

- Tên sản phẩm: SERION ELISA classic Bordetella pertussis IgG

- Mã sản phẩm: ESR120G

- Thành phần gồm:

●Các thanh xét nghiệm có thể bẻ rời, mỗi thanh có 8 giếng phủ kháng nguyên: 12 cái.

● Huyết Thanh Chuẩn: 2 x 2 ml.

● Huyết thanh Chứng âm: 2 ml

● Chất liên hợp kháng IgA, IgG hoặc IgM người: 13 ml.

● Dung dịch rửa đậm đặc (đủ 1000 ml): 33.3 ml.

● Đệm Pha loãng: 2 x 50 ml.

● Dung dịch dừng phản ứng: 15 ml.

● Cơ chất: 13 ml.

● Giấy chứng nhận quản lý chất lượng với đường chuẩn và bảng đánh giá: 2 trang.

- Loại mẫu: huyết thanh/huyết tương.

- Tổng thời gian ủ: 120 phút.

- Đọc kết quả OD trong 60 phút ở bước sóng 405nm.

- Độ nhạy: > 99 %

- Độ đặc hiệu: > 99 %

- Bảo quản: 2-8°C.

- Chứng nhận CE.

- Quy cách: 96 tests/hộp

- Nhà sản xuất: Institut Virion/Serion GmbH

- Xuất xứ: ĐỨC

 

Xin vui lòng để lại thông tin liên lạc hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn chi tiết về sản phẩm.