SERION ELISA classic Varicella Zoster Virus IgG

Các xét nghiệm SERION ELISA classic Varicella-Zoster Virus IgA, IgG và IgM là các xét nghiệm miễn dịch định lượng và định tính để phát hiện các kháng thể kháng virus Varicella- Zoster trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Các xét nghiệm SERION ELISA classic Varicella- Zoster Virus IgA và IgG cho phép biểu hiện các kháng thể được tổng hợp trong não tủy khi chẩn đoán dịch não tủy (CSF).

 

 

Thông tin sản phẩm:

- Tên sản phẩm: SERION ELISA classic Varicella Zoster Virus IgG

- Mã sản phẩm: ESR104G

- Thành phần gồm:

● Khay vi giếng: 96 giếng

● Huyết thanh chuẩn: 2x2 ml

● Huyết thanh chứng âm: 2ml

● Chất liên hợp kháng IgA, IgG hoặc IgM người: 13ml

● Dung dịch rửa đậm đặc: 33.3ml

● Đệm pha loãng: 2x 50ml

● Dung dịch dừng phản ứng: 15ml

● Cơ chất: 13ml

● Giấy chứng nhận quản lý chất lượng với đường chuẩn và bảng đánh giá: 2 trang

- Loại mẫu: huyết thanh/huyết tương

- Độ nhạy: 98.9 %

- Độ đặc hiệu: > 99 %

- Quy cách: 96 Tests/Hộp

- Nhà sản xuất: Institut VirionSerion GmbH

- Xuất xứ: Đức

 

 

Xin vui lòng để lại thông tin liên lạc hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn chi tiết về sản phẩm.