SERION ELISA classic Varicella Zoster Virus IgM

Các xét nghiệm SERION ELISA classic Varicella-Zoster Virus IgA, IgG và IgM là các xét nghiệm miễn dịch định lượng và định tính để phát hiện các kháng thể kháng virus Varicella- Zoster trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Việc xác định kháng thể IgM được khuyến cáo để xác nhận nhiễm cấp. Việc minh chứng kháng thể IgG kháng glycoprotein VZV cho phép xác định tình trạng miễn dịch.

 

 

Thông tin sản phẩm:

- Tên sản phẩm: SERION ELISA classic Varicella Zoster Virus IgM

- Mã sản phẩm: ESR104M

- Thành phần gồm:

● Khay vi giếng: 96 giếng

● Huyết thanh chuẩn: 2x2 ml

● Huyết thanh chứng âm: 2ml

● Chất liên hợp kháng IgA, IgG hoặc IgM người: 13ml

● Dung dịch rửa đậm đặc: 33.3ml

● Đệm pha loãng: 2x 50ml

● Dung dịch dừng phản ứng: 15ml

● Cơ chất: 13ml

● Giấy chứng nhận quản lý chất lượng với đường chuẩn và bảng đánh giá: 2 trang

- Loại mẫu: huyết thanh/huyết tương

- Độ nhạy: > 99 %

- Độ đặc hiệu: > 99 %

- Quy cách: 96 Tests/Hộp

- Nhà sản xuất: Institut VirionSerion GmbH

- Xuất xứ: Đức

 

 

Xin vui lòng để lại thông tin liên lạc hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn chi tiết về sản phẩm.